DANH SÁCH CÁC LỚP NNKC BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SL MỞ LỚP HK2 2022-2023 [D20, D21]_ĐỢT 1

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 03/02/2023 08:40:48

Sinh viên có tên trong danh sách các lớp bị hủy do không đủ số lượng vui lòng đến Trung tâm ngoại ngữ để đổi sang học 1 lớp khác

Thời gian đổi lớp đến hết ngày 09/02/2023