DANH SÁCH CÁC LỚP NNKC BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SL MỞ LỚP HK2 22-23 D17,18,19

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 19/12/2022 10:00:01

Sinh viên có tên trong danh sách, đến TTNN để chuyển lớp
Thời gian thực hiện đến hết ngày 22/12/2022