DANH SÁCH CÁC LỚP NNKC BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SL MỞ LỚP HK1 2022-2023 [D20, D21]_ĐỢT 2

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 29/10/2022 10:59:18

Sinh viên đến trung tâm để chuyển lớp đến hết ngày 03/11/2022