DANH SÁCH CÁC LỚP NNKC BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SL MỞ LỚP HK1 2022-2023 [D20, D21]

---- ~ * ~ ----
Ngày đăng: 04/09/2022 23:03:16

- SV kiểm tra xem mình có thuộc danh sách các lớp bị hủy không

- Nếu có, các bạn vui lòng đến trung tâm ngoại ngữ để chuyển lớp. Thời gian chuyển lớp đến hết ngày 07/09/2022.

Trân trọng thông báo!